Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022/23

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2022/23Zápis do MŠ Hamry nad Sázavou na školní rok 2022/23

   Vážení rodiče budoucích žáčků mateřské školy, připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vaše dítko zapsat do naší MŠ.

   V letošním roce proběhne klasický zápis přímo v mateřské škole, ale zároveň máte možnost využít i jiný způsob zápisu (pošta, datová schránka nebo osobní doručení mimo termín zápisu – nejpozději do 16. 5. 2022).

   Zápis k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 8. 2022 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány.

   Přijímání dětí do MŠ se řídí školským zákonem. Ředitel školy stanovuje kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou uvedena na těchto webových stránkách školy (více o naší Mateřské škole - dokumenty MŠ).

   Termín zápisu je od 2. 5. do 16. 5. 2022 – v této době je možno zvolit jakoukoliv výše uvedenou formu zápisu (pošta, datová schránka, osobní doručení mimo termín zápisu). V těchto případech prosíme předem o telefonickou domluvu na čísle 776370831.

   KLASICKÁ FORMA ZÁPISU S PŘÍTOMNOSTÍ RODIČŮ A DÍTĚTE PŘÍMO V MŠ SE BUDE KONAT 11. 5. 2022 OD 15 DO 16:30 HODIN.

   K zápisu je nutné přinést Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (zde musí být pediatrem potvrzeno, že dítě má všechna povinná očkování). Tyto dokumenty najdete na těchto webových stránkách (více o naší Mateřské škole - dokumenty MŠ). Popřípadě o ně můžete požádat prostřednictvím emailu (ms.hamryns@seznam.cz). Dále je nutné přinést rodný list dítěte (u cizinců pas nebo vízum). Zákonný zástupce dítěte též předloží ke kontrole svůj platný občanský průkaz.

   Každá žádost bude označena registračním číslem, které budou znát pouze osoby, které tuto žádost podaly. Seznam přijatých nebo nepřijatých dětí bude zveřejněn formou soupisu registračních čísel žádostí.

   Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 6. 6. 2022 na webových stránkách školy, na obecní vývěsce u OÚ Hamry nad Sázavou a na informační nástěnce v MŠ.

Po zveřejnění výsledků příjímacího řízení bude možné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ vyzvednout (po předchozí telefonické domluvě) u vedoucí učitelky MŠ.

  V případě nejasností a dotazů můžete kontaktovat vedoucí učitelku MŠ buď prostřednictvím emailu (ms.hamryns@seznam.cz) nebo telefonicky na čísle 776370831.